IRM Cymru

Hafan

Gwneud gwahaniaeth

Gall IRM gynnig proses panel adolygu annibynnol pan fydd eich asiantaeth yn bwriadu peidio â’ch cymeradwyo fel gofalwr maeth neu fabwysiadwr, neu’n bwriadu terfynu neu newid telerau eich cymeradwyaeth.

Mabwysiadu

Os ydych chi’n ddarpar fabwysiadwr sydd wedi derbyn dyfarniad cymhwyster yn ddiweddar, gall IRM Cymru gynnal Panel Adolygu a rhoi argymhelliad o’r newydd i’ch asiantaeth.

Maethu

Os ydych chi’n ddarpar ofalwr maeth neu’n ofalwr maeth presennol sydd wedi derbyn dyfarniad cymhwyster yn ddiweddar, gall IRM Cymru gynnal Panel Adolygu a rhoi argymhelliad o’r newydd i’ch asiantaeth.

Cofnodion Mabwysiadu

Os ydych chi’n oedolyn a fabwysiadwyd neu’n rhiant genedigol oedolyn a fabwysiadwyd a’ch bod yn anghytuno â dyfarniad cymhwyster a gawsoch gan eich asiantaeth, gallwch gyflwyno cais am adolygiad annibynnol i IRM Cymru.

 

Membership Membership

Asiantaethau a Darparwyr

Dylid rhoi gwybodaeth am yr IRM i ddarpar fabwysiadwyr neu ofalwyr maeth os ydynt yn cael penderfyniad cymhwyso

Rhagor o wybodaeth

Membership Membership

Gwybodaeth am IRM Cymru

Gall yr IRM gynnig proses panel adolygu annibynnol pan fydd eich asiantaeth yn bwriadu peidio â’ch cymeradwyo fel gofalwr maeth neu fabwysiadwr, neu’n bwriadu rhoi terfyn ar eich cymeradwyaeth neu newid eich telerau cymeradwyo.

Pwy yw IRM Cymru

Adroddiadau Blynyddol

Mae Adroddiad Blynyddol IRM Cymru yn rhoi trosolwg o’r gwaith a gyflawnwyd gennym mewn unrhyw flwyddyn ariannol.

Gweld pob adroddiad